Actueel

26 april 2022

Maximale score voor audit

SchoonH2O heeft afgelopen week bij de jaarlijkse audit volgens de herziening van de BRL 6010:2018 weer de maximale score behaald! Deze audit werd uitgevoerd door KIWA Nederland. Zo kunnen we ook dit jaar weer onze klanten adviseren op het gebied van legionellapreventie.

Met de herziening van de BRL 6010 is beoogd de kwaliteit van die adviezen te verbeteren. Enerzijds door bijvoorbeeld het gebruik van een standaard hoofdstukindeling verplicht te stellen en de componenten van een installatie op een meer eenduidige wijze te formuleren. Anderzijds door in de herziene BRL 6010 meer aandacht te besteden aan de kwaliteit van de legionellapreventie-adviseur.

Adviseurs
Onze adviseurs Ronald van Hattem en Danny Schoonrok hebben dit erkende diploma op zak en zullen door bij- en nascholing de vakbekwaamheid aantoonbaar op peil moeten houden. De BRL 6010:2018 heeft uiteindelijk voor de eigenaren van de leidingwaterinstallaties en de gebruikers daarvan tot gevolg dat de kwaliteit van de opgestelde risicoanalyses en beheersplannen wordt verhoogd.

Prioritaire installaties
Eigenaren van zogeheten prioritaire installaties - leidingwaterinstallaties in bijvoorbeeld hotels, bed and breakfasts, ziekenhuizen, campings, zorginstellingen, opvangcentrums en jachthavens - zijn in verband met legionellapreventie verplicht een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen door een bedrijf dat BRL 6010:2018 gecertificeerd is. Zo heeft de eigenaar van de leidingwaterinstallatie meer zekerheid dat de bescherming van de gezondheid van de gebruikers goed geborgd is en worden de risico’s op legionellabesmetting van personen beter en adequater beheerst.

Ontzorgen
SchoonH2O ontzorgt u met de complete dienstverlening op het gebied van legionellapreventie en kwalitatief goed drinkwater. Zowel voor de verplichte sectoren als de branches waar de zorgplicht geldt. Van inspectie en het opstellen van een beheersplan, tot en met het meedenken bij het ontwerpen van installaties. Voor een helder en inzichtelijk proces maken we gebruik van het LegionellaDossier. In dit digitale logboek worden onze diensten gecombineerd tot een helder en actueel overzicht.

Wilt u meer weten over de dienstverlening van SchoonH2O? Bekijk dan onze diensten of neem contact met ons op.

De BRL 6010:2018 heeft uiteindelijk tot gevolg dat de kwaliteit van de opgestelde risicoanalyses en beheersplannen wordt verhoogd.

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM