Actueel

10 februari 2022

De urgentie van legionellapreventie

Met SchoonH2O richten wij ons volledig op legionellapreventie en drinkwaterkwaliteit. Legionellapreventie heeft als doel ziektegevallen door de legionellabacterie te voorkomen. Bepaalde locaties met openbare drinkwaterinstallaties zijn wettelijk verplicht maatregelen te nemen om legionellagroei in de drinkwaterinstallaties tegen te gaan. 

SchoonH2O verzorgt als BRL6010 gecertificeerd adviesbureau onder meer inspecties, op basis waarvan wij een risicoanalyse en een beheersplan opstellen. Daarmee zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het leidingwater op het niveau blijft waarop het wordt aangeleverd: vanaf het leveringspunt tot en met alle tappunten. Met behulp van onze dienstverlening voldoet de kwaliteit van het leidingwater aan de geldende wet- en regelgeving.

Adviseur
Ronald van Hattem is als senior-adviseur werkzaam bij SchoonH2O. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van legionellapreventie: vanuit zijn achtergrond als installatiemonteur, als monteur in de legionellapreventie én de afgelopen elf jaar als adviseur legionellapreventie. “Als SchoonH2O onderscheiden wij ons door onze klanten te ontzorgen”, vertelt hij. “Wanneer wij een bepaalde overschrijding constateren, delen we dat niet alleen, maar adviseren we vervolgens direct welke stappen onze klant het beste kan zetten.”

LegionellaDossier
Ronald: “Meedenken en adviseren op basis van onze ruime ervaring is één. Bovendien maken wij gebruik van LegionellaDossier. Mede dankzij dit platform kunnen onze klanten op de juiste wijze digitaal de beheerstaken uitvoeren en behoren papieren logboeken tot het verleden. Meer dan zeventig procent van de BRL6010-gecertificeerde adviesbureaus maakt gebruik van dit digitale platform, waarin alle documenten en taken voor gebouwen worden vastgelegd.

Prioritaire locaties
Bij sommige leidingwaterinstallaties is de kans op ziektegevallen groter. Daarom is legionellapreventie op deze locaties wettelijk verplicht. Dit worden ‘prioritaire leidingwaterinstallaties’ genoemd. Deze locaties moeten onder meer een risicoanalyse en een beheersplan opstellen en beheer uitvoeren. Om de beheersmaatregelen te controleren op juiste uitvoering worden er op deze locaties twee keer per jaar watermonsters genomen om te controleren of de beheersmaatregelen voldoende effectief zijn. Het gaat bijvoorbeeld om ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Maar denk ook aan hotels, zwembaden, sauna’s en campings.

“Als SchoonH2O onderscheiden wij ons door onze klanten te ontzorgen”

Ronald van Hattem - senior-adviseur

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM