Actueel

19 december 2023

Essentiële stappen in de beheerfase en bij calamiteiten

Na het opstellen van een grondige risico-inventarisatie en beheersplan voor uw legionellapreventie, begint het echte werk: de beheerfase. Dit is een cruciale periode, waarin continue monitoring en controle, training en bewustwording, evenals strikte naleving van wet- en regelgeving centraal staan.

Voor het waarborgen van de legionella-veiligheid van uw drinkwaterinstallaties, ondersteunen wij u ook in deze belangrijke fase. We benoemen de verschillende stappen.

Monitoring en controle: het legionelladossier
Een effectief monitoringssysteem vormt de ruggengraat van succesvol legionellabeheer. Wij maken gebruik van het legionelladossier, te vinden op www.legionelladossier.nl. Dit systeem stelt ons in staat regelmatige controles van beheerstaken - zoals spoelen en temperaturen -, maar ook het nemen van watermonsters en controleren van keerkleppen uit te voeren. Dat is essentieel voor het tijdig identificeren en beheren van potentieel risicovolle situaties.

Training en bewustwording: actieve bijdragen aan beheerproces
De betrokkenheid van medewerkers is van onschatbare waarde. Training en bewustwording vergroten het begrip van mogelijke risico’s, én stimuleren actieve deelname aan het beheerproces. We onderstrepen dat bewustwording de sleutel is tot proactief handelen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een veilige wateromgeving.

Naleving van wetgeving: doorlopend proces
Voortdurende naleving van wet- en regelgeving is geen eenmalige taak, maar een doorlopend proces. Organisaties moeten op de hoogte blijven van veranderingen en regelmatig interne audits uitvoeren om te garanderen dat strikte naleving wordt gehandhaafd. Heeft u een Wij benadrukken de rol van de legionella-partij in dit proces. Samenwerking is cruciaal voor succesvolle naleving!

Calamiteiten: respons op incidenten
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen, blijft er een risico op incidenten. Daarom is een doordacht responsplan van groot belang. Als SchoonH2O benadrukken wij het belang van duidelijke stappen en effectieve communicatie, met relevante instanties. Een snelle en gecoördineerde respons minimaliseert de impact van een legionella-incident en beschermt de gezondheid van alle betrokkenen.

Documentatie en rapportage: structuur in aanpak
Goed documentenbeheer vormt de kern van een gestructureerde aanpak. SchoonH2O moedigt aan alle aspecten van het legionellabeheerprogramma nauwkeurig te documenteren. Regelmatige rapportage zorgt voor transparantie en stelt organisaties in staat de effectiviteit van hun aanpak continu te evalueren en verbeteren.

De beheerfase en de aanpak van calamiteiten zijn integrale onderdelen van effectief legionellabeheer. Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de voortdurende monitoring, training, strikte naleving, en een doordacht responsplan? Met onze dienstverlening waarborgen wij een veilige en gezonde wateromgeving.

Kijk voor meer informatie over onze diensten en het legionelladossier op onze website.

Beheerfase en aanpak calamiteiten onderdelen effectief legionellabeheer.

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM