Actueel

28 juni 2024

Het verleden en de toekomst van SchoonH2O

Wat een fantastisch jaar hebben we achter de rug bij SchoonH2O! We hebben met plezier gewerkt aan een aantal geweldige projecten voor woningbouwcoöperaties, gemeentes, vakantieparken en vastgoedpartijen. Deze opdrachten varieerden van eenmalige klussen tot contractafspraken waarbij we periodieke controles uitvoeren.

Of het nu ging om een zorgplicht of wettelijke verplichting, we stonden klaar elke uitdaging aan te gaan.

Vliegende start
2024 zijn we vliegend gestart! Voortbordurend op de mooie opdrachten die we uit 2023 hebben meegenomen. Dat zorgde voor een stevige basis, en bood de kans ons contractwerkportfolio verder uit te breiden. Dat contractwerk bestaat voornamelijk uit het onderzoeken van watermonsters op legionella in ons laboratorium. Daarnaast voeren we controles uit op het functioneren van terugstroombeveiligingen en reinigen we voorraadvaten. Compliance blijft hierbij altijd van cruciaal belang.

Hernieuwde certificering
Onlangs hebben we een hernieuwde audit door KIWA met vlag en wimpel doorstaan. We zijn trots op onze hernieuwde certificering. Hoewel we enkele kleine verbeterpunten hebben meegekregen, zien we dat als een kans onze diensten verder te verfijnen en te optimaliseren.

Vol vertrouwen
Met een positieve start van 2024 en een groeiend contractwerkportfolio kijken we vol vertrouwen naar de toekomst. Onze focus ligt op het blijven leveren van hoogwaardige diensten en het verder versterken van onze positie in de markt. Samen gaan we voor een jaar vol nieuwe successen en mogelijkheden!

Allesomvattende dienstverlening
Wij werken met BRL6010-gecertificeerde adviseurs, die het volledige traject rond legionellapreventie en kwalitatief goed drinkwater uit handen nemen. Van inspectie en beheersmaatregelen, tot het opstellen van een risicoplan en het uitvoeren van desinfecties. Wij bieden allesomvattende dienstverlening. Dankzij ons digitale logboek, het LegionellaDossier, houden we alles overzichtelijk en up-to-date.

Proactieve en innovatieve aanpak
Bovendien bieden we advies en ondersteuning bij leegstandbeheer en online monitoring. We zorgen dat onze klanten altijd inzicht hebben in de waterkwaliteit en voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Ons doel is te voldoen aan de normen, maar deze ook te overtreffen met onze proactieve en innovatieve aanpak.

Gevarieerde opdrachten voor verschillende instanties!

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM