Actueel

28 september 2022

Nationale Kraanwaterdag: veiligheid voor kinderen

Legionellapreventie heeft alles met veiligheid te maken: schoon drinkwater is een voorwaarde voor een gezonde en veilige omgeving. Juist daarom is legionellapreventie op scholen van het grootste belang! De nationale Kraanwaterdag op 28 september richt zich op het welzijn van kinderen.

Voortvloeiend daaruit denken wij dat legionellapreventie op scholen nadruk verdient.

Drinkwater gezonde dorstlesser
De Nederlandse drinkwaterbedrijven organiseren deze Nationale Kraanwaterdag. Zij nodigen basisscholen en bso’s uit aandacht te besteden aan kraanwater als bijzondere dorstlesser. Aan de hand van een aantrekkelijke les ontdekken kinderen waarom kraanwater een gezonde en duurzame keuze is.

Meer dan dorstlesser
Naast drinkwater als dorstlesser, wordt kraanwater ook op basisscholen en bso’s breder gebruikt. Er wordt gegymd, gedouched, gezwommen en gespeeld met water. Wellicht niet altijd op de school of de bso-locatie, maar er zijn veel contactmomenten van kinderen met kraanwater. Van belang dus dat scholen enerzijds legionellapreventie op orde hebben en anderzijds de kennis die op dat vlak gedeeld kan worden!

Wezenlijk en belangrijk
In beide gevallen is onze dienstverlening van toepassing: met onze risicoanalyse en beheersplan behoeden wij scholen en bso’s voor de gevaren van het legionellavirus. Op basis van onze expertise en ruime ervaring kunnen wij ook een rol spelen in de voorlichting over dit wezenlijke en belangrijke onderwerp.

 Wilt u meer informatie over de manieren waarop wij uw onderwijs- of opvanginstelling kunnen bijstaan op het gebied van legionellapreventie? Neem dan contact met ons op.

"...er zijn veel contactmomenten van kinderen met kraanwater."

Danny Schoonrok

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM