Actueel

2 maart 2023

Belangrijke wijziging in wetgeving

Bij SchoonH2O is onze hele dienstverlening gericht om je te ontzorgen op het gebied van legionellapreventie en kwalitatief goed drinkwater. Dat betekent niet alleen het uitvoeren van werkzaamheden op locatie, maar ook je helder informeren over de regels die de overheid heeft gesteld. Per 1 januari 2023 is de wetgeving gewijzigd van het Drinkwaterbesluit. 

In Nederland worden locaties als prioritair aangemerkt. Dit betekent dat daar een relatief groot risico op de uitbraak van de legionellabacterie is. In die categorie vindt de wetswijziging plaats. Een prioritaire instelling is verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren, een beheersplan op te stellen en legionellabeheer uit te voeren. De Inspectie Leefomgeving en Transport voert controles uit of de wetgeving wordt nageleefd. 

Sauna's
Veel sauna’s en wellnessbedrijven hebben een of meerdere (zwem)baden. Sauna’s die geen zwembad hebben, vielen eerst buiten de reikwijdte van het Drinkwaterbesluit artikel 35. Daardoor hoefden zij niet te voldoen aan specifieke preventiemaatregelen. De wetgever vond dit onwenselijk en heeft nu besloten dat ook sauna’s zonder zwembad vallen onder artikel 35 van het Drinkwaterbesluit. Hierdoor moeten deze wellnessbedrijven nu wel maatregelen nemen om legionellabesmetting te voorkomen.

Zelfstandige behandelcentra
Het ministerie voegt ook zelfstandige behandelcentra en privéklinieken toe aan de lijst met prioritaire instellingen als sprake is van een verblijf met een overnachting. Voorheen hadden zelfstandige behandelcentra nog een uitzonderingspositie, dit verandert nu gedeeltelijk. 

Recreatieverblijf
Dit betreft een wijziging in de definitie en een verdere onderverdeling. Recreatiewoningen hadden voorheen een uitzonderingspositie in de preventieregelgeving. Nu komt daar een onderverdeling in. De nieuwe definitie van een recreatieverblijf is: “Recreatieverblijf waarvan de gebruikers het hoofdverblijf elders hebben en waar sprake is van een eenvoudige drinkwaterinstallatie die rechtstreeks is aangesloten op het distributienet van het drinkwaterbedrijf.” Deze eenvoudige installatie bestaat doorgaans uit de leidingen en aansluitpunten voor de keuken, een of twee badkamers en toiletten, enkele wastafels en een tapwatervoorziening voor warm water. Als in een recreatiewoning een jacuzzi aanwezig is of als vanwege de oppervlakte van het recreatieverblijf een of meer brandslanghaspels aanwezig moeten zijn, dan is geen sprake van een eenvoudige installatie. Dit betekent dat het recreatieverblijf dan de regelgeving uit het Drinkwaterbesluit moet naleven en aanvullende maatregelen moet treffen. SchoonH2O helpt je daar graag bij. 

Voor sauna's en zelfstandige behandelcentra geldt een overgangstermijn tot 1 juli 2024. Voor recreatieverblijven wordt de overgangstermijn nog vastgesteld. Wil je advies, neem dan contact met ons op. Zo voldoe je niet alleen op tijd aan de wetgeving, maar zorg je ook voor de gezondheid van je klanten en bezoekers!

Bron: Inspectie Leefomgeving en Transport

"Per 1 januari 2023 is de wetgeving gewijzigd van het Drinkwaterbesluit. "

Danny schoonrok

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM