Actueel

14 juni 2022

Controle voor veilig drinkwater

De terugstroombeveiliging in de drinkwaterleiding naar een tappunt of leidingdeel zorgt dat er geen water met mogelijke verontreiniging kan terugstromen in het drinkwatersysteem. Wanneer water met mogelijke verontreiniging terug het drinkwatersysteem instroomt, kan dat mogelijk van invloed zijn op de kwaliteit van het drinkwater.

Jaarlijks
Om de kwaliteit van uw drinkwater te garanderen, kunnen wij jaarlijkse controles uitvoeren op juiste werking van de terugstroombeveiligingen in uw drinkwaterinstallatie. Alle verschillende terugstroombeveiligingen moeten met jaarlijkse regelmaat gecontroleerd worden. Het gaat hierbij om controleerbare keerkleppen, beluchters, onderbrekers en atmosferische onderbrekingen.

Stappen
Bij SchoonH2O maken we gebruik van een aantal stappen, aan de hand waarvan we de terugstroombeveiligingen controleren. We beginnen met het identificeren van de keerklep. Vervolgens controleren we de juiste plaats van de terugstroombeveiliging. Tenslotte voeren we de controle uit van de juiste werking van de terugstroombeveiliging door overdruk, standaard of onderdruk beproeving. We presenteren onze bevindingen in een rapportage met foto’s en advies. Tevens kunnen wij u voorzien van een offerte op maat voor het vervangen van de eventueel aangetroffen afkeurpunten.

Volksgezondheid
Wij willen graag het belang benadrukken van de jaarlijkse controles op locatie. De drinkwaterveiligheid is voor u en de gebruikers van uw drinkwaterinstallatie van groot belang. Daarom maakt controle op terugstroombeveiligingen deel uit van onze standaard dienstverlening. SchoonH2O voert voor u de controles uit, waarna op basis van onze bevindingen actie ondernomen kan worden wanneer afkeurpunten zijn geconstateerd. Door uw locatie met deze regelmaat te laten controleren, bewaakt u de kwaliteit van het drinkwater en levert u een positieve bijdrage aan de volksgezondheid.

Wilt u meer informatie over controles op terugstroombeveiliging? Kijk dan op onze dienstenpagina of neem contact met ons op.

"SchoonH2O voert voor u de controles uit, waarna op basis van onze bevindingen actie ondernomen kan worden wanneer afkeurpunten zijn geconstateerd. "

Ronald van Hattem

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM