Actueel

14 februari 2023

‘Spoorzone is grote opdracht voor SchoonH2O’

De huidige Spoorzone in Tilburg was vroeger nagenoeg afgesloten en afgeschermd voor buitenstaanders. Onder de naam ‘Spoorzone’ wordt dit gebied heringericht. SchoonH2O werkt in de Spoorzone aan veilige legionella omstandigheden.

Senior-adviseur Danny Schoonrok vertelt over het werk van SchoonH2O in Tilburg.

Verschillende units
“Opdrachtgever Van der Weegen heeft ons gevraagd mee te kijken naar het bestaande leidingen tracé in de Spoorzone. Daarom hebben we een ‘0-meting’ uitgevoerd, op basis van een risicoanalyse. De oude treinloods staat centraal in de spoorzone en bestaat na de renovatiewerkzaamheden uit verschillende units: onder andere een restaurant, een sociale werkplaats en een timmerloods.”

Dezelfde drinkwaterinstallatie
“Al deze units maken gebruik van dezelfde drinkwaterinstallatie. Na de renovatie hebben alle gebruikers een eigen watermeter. De installaties zijn daarop herzien. Onze opdracht was: ‘wat voor installaties zijn er nu aanwezig en wat zijn eventuele gebreken?’ Naar aanleiding van onze risicoanalyse is een takenpakket naar voren gekomen, wat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.”

Compleet beheerpakket
“SchoonH2O heeft een aanbieding gedaan voor het uitvoeren van aanpassingen, volgens de NEN 1006 richtlijnen. Wij kunnen het complete beheerpakket aanbieden. Het betekent dat we zowel aanpassen áls beheren. Dat was een grote klus voor SchoonH2O, waarbij we twee weken op locatie actief waren. Vervolgens hebben we óók het tekenwerk opgepakt en up-to-date gemaakt. Het tekenwerk maakt het leidingennetwerk inzichtelijk. Dat is belangrijk, omdat dat de basis is van een installatie. Daarnaast hebben we watermonsters genomen: de locatie is legionellavrij!”

Uitzonderingen vormen uitdaging
“Dat geldt voor alle units. Het zijn nu zeven afzonderlijke plannen, met gescheiden installatiesystemen. SchoonH2O brengt het systeem op orde, volgens NEN 1006. De uitzonderingen vormden een uitdaging: in de sociale werkplaats worden de installaties gebruikt door mindervaliden. Die moeten extra veilig zijn. Mindervaliden zijn veel vatbaarder voor de legionellabacterie. Dat is een vorm van maatwerk die volledig aansluit bij de totale ontzorging die we bieden met SchoonH2O!”

“Op basis van ons goede werk hebben we nu ook opdracht gekregen voor de andere panden op het Spoorzone-terrein.”

Het project Spoorzone in Tilburg maakt kans op een Daikin Award. Om de award te winnen hebben we uw stem nodig. Breng gemakkelijk uw stem uit via: https://www.daikinaward.nl/projecten/theater-de-boemel-spoorzone/. Alvast bedankt!

"Naar aanleiding van onze risicoanalyse is een takenpakket naar voren gekomen, wat door de gebruiker moet worden uitgevoerd."

Danny schoonrok

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM