Actueel

31 Januari 2024

SchoonH2O benadert audit proactief

Certificeringen zijn van groot belang in onze branche: legionellapreventie betreft immers mensenlevens! SchoonH2O staat daarom zeer serieus, constructief én proactief in het certificeringsproces. Zo ook in het geval van onze aanstaande audit voor BRL 6010 door certificeringsinstituut KIWA.

Vooruitlopend op de audit, zijn wij in volle voorbereiding. Onderdeel daarvan is onze correspondentie met de auditeur. Daarin benadrukken wij het belang dat wij hechten aan een zorgvuldig en constructief beoordelingsproces.

Waardevolle gelegenheid
Veel meer dan een formaliteit, zien wij de audit als een waardevolle gelegenheid gezamenlijk te kijken naar een veiligere toekomst. Daarom nodigen we de auditeur van harte uit, behalve het beoordelen van onze processen, ook actief deel te nemen aan de verbeteringen die wij kunnen doorvoeren.

BRL 6010
De jaarlijkse audit BRL 6010 markeert namelijk een cruciaal moment voor SchoonH2O. Het biedt de gelegenheid onze bedrijfsprocessen te evalueren en te verbeteren, maar ook ons commitment aan kwaliteit en veiligheid te tonen. Voor legionellapreventie is de audit BRL 6010 een onmisbare toetsing. Het fungeert als controlemechanisme om te verifiëren of wij voldoen aan wettelijke eisen en de hoogste normen van legionellapreventie handhaven.

Richtlijnen
De onafhankelijke auditor voert de audit uit volgens de BRL 6010 richtlijnen. Hij beoordeelt diverse aspecten, waaronder:

  • De risicoanalyse en het beheersplan;
  • De kwaliteit van onze medewerkers;
  • Het gebruikte materiaal en apparatuur;
  • De implementatie van legionellapreventie maatregelen.

Kompas
De resultaten van de audit fungeren als kompas voor het verder verbeteren van onze bedrijfsprocessen. We nemen de adviezen van de auditor serieus en spannen ons in eventuele tekortkomingen aan te pakken. Tegelijkertijd zien we de audit als een kans onze kennis te vergroten en ervaring te delen met andere bedrijven.

Objectieve beoordeling
Voor ons is de audit een waardevol instrument de kwaliteit en veiligheid binnen ons bedrijf te verhogen. Het biedt een objectieve beoordeling van onze processen en geeft inzicht in mogelijke verbeteringen. Bovendien zien we het als een gelegenheid samen met andere bedrijven en organisaties te werken aan een toekomst waarin legionella geen bedreiging vormt voor de volksgezondheid.

Voldoen aan wet-en-regelgeving
Voor gebouweigenaren, huurders en installateurs waarborgt het BRL 6010 certificaat dat wij voldoen aan wettelijke eisen en de hoogste normen hanteren op het gebied van legionellapreventie. Zij hoeven zich geen zorgen te maken over de veiligheid van drinkwaterinstallaties en tegelijk zorgen wij dat zij voldoen aan wet-en-regelgeving.

Veiligere toekomst
Wij benutten deze audit als een kans kennis en ervaring te delen. Samen bouwen we aan een veiligere toekomst, waarin kwaliteit en veiligheid hand in hand gaan. Hou deze website in de gaten voor de uitkomst van de audit. Wilt u aanvullende informatie over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

SchoonH2O in voorbereiding op audit!

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM