Vluchtelingenopvang

Actueel

15 maart 2022

Veilig drink- en douchewater voor Oekraïense vluchtelingen

Voor veel gemeenten is het niet de vraag óf ze Oekraïense vluchtelingen opvangen, maar wáár zij de vluchtelingen kunnen opvangen. Zo ook in Sliedrecht: binnen 48 uur werd een voormalig kantoorpand omgebouwd tot opvang voor Oekraïense vluchtelingen.

In allerijl werden kantoorruimtes omgetoverd tot slaapplekken, grootkeuken en toilet- en doucheruimtes. In het enthousiasme en de snelheid van werken bestaat het risico dat aan regels op het gebied van bijvoorbeeld drink- en douchewaterveiligheid voorbij wordt gegaan.

Noodopvang
In de Nederlandse regelgeving is vastgelegd dat bepaalde locaties aan legionellapreventie moeten voldoen. Dit betreft bijvoorbeeld drinkwaterinstallaties van zorginstellingen, hotels, zwembaden, sauna’s en asielzoekerscentra of noodopvanglocaties. Juist die laatstgenoemde verdient in dit geval extra aandacht. Door de regelgeving verschuift de voor het kantoorpand geldende ‘zorgplicht’ naar ‘prioritaire instelling’ van de noodopvanglocatie.

Voorschriften
Deze noodopvanglocaties dienen tenminste de volgende voorschriften na te leven:

  • Laten opstellen van een risicoanalyse en beheersplan, uitsluitend door een BRL6010 gecertificeerd bedrijf;
  • Het nemen van legionellamonsters;
  • Jaarlijkse controle toestelbeveiligingen - onder andere keerklepcontrole;
  • Temperatuurcontrole;
  • Spoelen van tappunten met een kleiner verbruik dan wekelijks.

Prioritaire instellingen
Prioritaire installaties zijn gebonden aan de risicoanalyse, en de daaruit volgende beheersmaatregelen. SchoonH2O neemt met complete dienstverlening op het gebied van legionellapreventie en drinkwaterkwaliteit al het werk uit handen. Heeft u een locatie die ‘tijdelijk’ dienstdoet als noodopvanglocatie? Neem dan contact met ons op.

Bron: nu.nl 

SchoonH2O neemt met complete dienstverlening op het gebied van legionellapreventie en drinkwaterkwaliteit al het werk uit handen.

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM