Actueel

6 juli 2022

Verschil tussen prioritair en zorgplichtinstellingen

De verplichtingen voor het leveren van drinkwater verschillen per instelling. De kans op legionellabesmetting is immers niet overal even groot. U kunt bij SchoonH2O terecht voor een risicoanalyse en beheersplan welke aansluiten bij uw situatie.

De gebouwen die gebruikmaken van een collectieve drinkwaterinstallatie zijn in Nederland onderverdeeld in twee categorieën. De installaties met hoog risico op besmetting worden ‘prioritaire installaties’ genoemd.

Prioritaire locaties zijn onder andere:

  • Ziekenhuizen, verpleeghuizen en bepaalde zorginstellingen; 
  • Gebouwen met een logiesfunctie (o.a. hotels, pensions);
  • Badinrichtingen (zwembaden, sauna’s);
  • Kampeerterreinen;
  • Jachthavens;
  • Asielzoekerscentra;
  • Gevangenissen en verwante inrichtingen;
  • Truckstops (met douches voor publiek gebruik).

Voor deze installaties geldt een inspanningsverplichting voor onder andere legionellapreventie. De overige installaties hebben de zorgplicht voor het leveren van deugdelijk drinkwater. Hier geldt een gedeeltelijke inspanningsverplichting. Vooral de resultaatverplichting is belangrijk.

Prioritair 
Prioritaire instellingen hebben een verhoogd risico op legionellabesmetting. Daar worden de installaties gebruikt door mensen met een hoger risico om ziek te worden. De legionellabacterie veroorzaakt een ziekte, ook wel de veteranenziekte genoemd. Prioritaire instellingen zijn verplicht zorg te dragen voor de uitvoer van een risicoanalyse per gebouw door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau. Naar aanleiding van de risicoanalyse moet een beheersplan worden opgesteld door een BRL 6010 gecertificeerd adviesbureau.

Zorgplicht
Voor instellingen met zorgplicht gelden andere normen. Zij zijn verplicht wekelijks tappunten voor consumptief gebruik te verversen. Leidingen of tappunten die als kritisch worden beoordeeld dienen te worden verwijderd of te worden beheerd, een logboek dient te worden bijgehouden en een keerklepcontrole te worden uitgevoerd. Voor de invulling van de wettelijke zorgplicht, is aanleg, gebruik en onderhoud van de waterinstallatie volgens de regels van het NEN 1006 wel belangrijk.

Wilt u weten op welke wijze wij u kunnen ondersteunen bij het correct uitvoeren van de wettelijke verplichtingen op het gebied van veilig drinkwater en legionellapreventie? Neem dan contact met ons op.

BRON: Legionelladossier.com

Wij kunnen u ondersteunen bij het correct uitvoeren van de wettelijke verplichtingen op het gebied van veilig drinkwater en legionellapreventie.

Schoonh2o

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM