Actueel

11 maart 2022

Legionellapreventie & Wereld Loodgieters Dag

Goede en veilige sanitaire voorzieningen zijn van levensbelang! Dat wisten we al, maar werd weer eens pijnlijk duidelijk na de aardbeving op Tahiti in 2010. Naar aanleiding van de belangrijke rol die loodgieters in het wederopbouwproces na die ramp hebben gespeeld, is de jaarlijks terugkerende Wereld Loodgieters Dag geboren.

Dit jaar wordt op 11 maart stilgestaan bij het belang van de loodgietersindustrie. Met name de vitale functie in het schoonhouden van drinkwatervoorzieningen wordt uitgebreid belicht.

Vitale rol
Loodgieters vervullen een vitale rol in het schoonhouden van publieke sanitaire voorzieningen, zoals riolen en waterzuiveringen. Daarmee worden ziektes voorkomen! Loodgieters zijn vaak letterlijk van levensbelang. Legionellapreventie en het vervangen van loden waterleidingen behoren namelijk óók tot hun werk. Net als het levensloopbestendig maken van badkamers en toiletten. De loodgieter zorgt dat ouderen langer veilig en zelfstandig thuis kunnen wonen.

Schoonhouden drinkwatervoorzieningen
De Nederlandse overheid wil lood in drinkwater verdergaand bestrijden. Het kabinet heeft begin februari besloten een verbod op loden leidingen in te voeren voor kind-locaties en huurwoningen. De Gezondheidsraad heeft geconstateerd dat de schadelijkheid van lood in water voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen, groter is dan gedacht. Daarom wordt de aandacht gevestigd op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren. Denk bijvoorbeeld aan huurwoningen, basisscholen en kinderdagopvang. Aanvullend worden eigenaren en bewoners goed geïnformeerd over risico’s, en hoe zij in schoon drinkwater kunnen voorzien.

Meer aandacht
Bij ons onderstreept Techniek Nederland op deze internationaal georganiseerde dag dat loodgieter - of sanitair-installateur - een bijzonder en belangrijk beroep is. In campagnes wordt het belang van goed loodgieterswerk uitgelegd. Carrièrekansen voor loodgieters zijn groter dan ooit. Met het oog op de energietransitie zijn de komende jaren tienduizenden extra vakmensen nodig. De brancheorganisatie vindt dat de politiek veel meer aandacht moet hebben voor technisch beroepsonderwijs.

Helder
SchoonH2O levert een wezenlijke bijdrage aan de doelen die op Wereld Loodgieters Dag worden geformuleerd. Wij voorzien in legionellapreventie en kwalitatief goed drinkwater volgens geldende wet- en regelgeving. Dat doen we inzichtelijk, proactief en actueel. Met onze BRL6010 gecertificeerde adviseurs nemen wij u het volledige traject rond legionellapreventie en kwalitatief goed drinkwater uit handen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op!

SchoonH2O levert een wezenlijke bijdrage aan de doelen die op Wereld Loodgieters Dag worden geformuleerd.

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM