Actueel

31 mei 2022

Legionella & loden leidingen

De wetgeving voor het vervangen van loden waterleidingen is aangescherpt. Het kabinet heeft besloten tot een verbod op loden leidingen op locaties waar kinderen en huurders afhankelijk zijn van gebouweigenaren. Het gaat bijvoorbeeld om huurwoningen, basisscholen en kinderdagopvang.

Op basis van eerder advies van de gezondheidsraad, geldt het verbod op loden leidingen specifiek voor kindlocaties en huurwoningen. De schadelijkheid van lood in water is voor baby’s en kinderen, maar ook voor volwassenen, groter dan eerder gedacht. Loden leidingen kunnen voorkomen in gebouwen van voor 1960.

Verantwoordelijkheid
Voor de bestaande bouw wordt geen verbod opgelegd. Het kabinet vindt dat eigenaren en bewoners een eigen verantwoordelijkheid hebben. Eigenaren en bewoners worden goed geïnformeerd over de risico’s. Op basis van die informatie kunnen zij zelf bepalen of ze de loden leidingen willen laten verwijderen.

Risicoanalyse
Wilt u weten of en wélke leidingen in uw pand aan vervanging toe zijn? Onze BRL6010:2018 gecertificeerde adviseurs voeren graag een risicoanalyse voor u uit. Naar aanleiding van de risicoanalyse adviseren we u welke maatregelen u het beste kan treffen om van schoon en legionellavrij drinkwater voorzien te zijn in de toekomst.

Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bron: Rijksoverheid

Wij adviseren u graag over welke maatregelen u het beste kan treffen om van schoon en legionellavrij drinkwater voorzien te zijn 

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM