Actueel

6 december 2022

Legionellavrij kamperen

Met de net intredende winter lijkt het nog zo ver weg. Maar het campingseizoen begint alweer in maart! Daarom is het voor campingeigenaren nu al tijd maatregelen te treffen voor een legionellavrij campingseizoen!

Behalve opruimen, schoonmaken en een likje verf, is legionellapreventie zeker een punt van aandacht. Veilige sanitaire voorzieningen zijn belangrijk voor de gezondheid van campinggasten!

Veilige omgeving
Legionellapreventie gaat gepaard met een flink aantal regels en richtlijnen. Bent u op de hoogte van de procedures die van u worden verwacht? SchoonH2O helpt u graag met een veilige omgeving voor uw gasten. Wij ondersteunen u bij de voorbereiding op de controles die drinkwaterbedrijven regelmatig uitvoeren bij campings. Het doel is de gezondheid van uw gasten veilig stellen, door de legionellabacterie in het leidingwater te voorkomen.

Aandachtspunten
•    Analyse van de risico’s op de camping;
•    Beheersplan: de kritische punten moeten zijn uitgevoerd;
•    Logboek bijhouden van de uitvoering van de beheersmaatregelen;
•    Minimaal tweemaal per jaar monsters nemen van het leidingwater.

Inspecties
Uit een groot aantal inspecties van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat tijdens de Covid-19 periode veel recreatiebedrijven voldoende oog hebben gehad voor goed legionellabeheer. Heeft u dit nog niet goed inzichtelijk? Dan kunt met een verplichte risicoanalyse inzicht krijgen in de risico’s van uw drinkwaterinstallatie. Het vervolg is een beheersplan, waarin wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse beheersmaatregelen worden benoemd. Voorbeelden daarvan zijn watermonsters, temperatuurmetingen en het spoelen van de leidingen.

SchoonH2O biedt ondersteuning bij de analyse, het beheersplan én de maatregelen. Heeft u vragen of wilt u van onze diensten gebruik maken? Neem dan contact met ons op.

"Wij ondersteunen u bij de voorbereiding op de controles die drinkwaterbedrijven regelmatig uitvoeren bij campings."

Danny Schoonrok

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM