Begeleiding & Beheersplan

Bouwbegeleiding drinkwaterinstallatie

Een drinkwaterinstallatie dient aan diverse wettelijke normen te voldoen. Denk hierbij aan de Drinkwaterwet, ISSO publicaties, NEN normen en het bouwbesluit. In de praktijk blijkt dat er tijdens de aanleg van de nieuwe installaties in de bouwprojecten al fouten worden gemaakt. Denk hierbij aan "Hotspots", verkeerd geplaatste terugstroombeveiligingen enz. Onze BRL6010 gecertificeerde adviseurs kunnen al in de ontwerpfase met u meekijken en de tekeningen vooraf voor u beoordelen.

Tevens komen onze BRL6010 gecertificeerde adviseurs 1 of 2 maal tijdens de bouwfase bij u op locatie langs om de installatie visueel te beoordelen naar de huidige wet- en regelgeving. Hieruit volgt eventueel een fotorapportage met aangetroffen gebreken. Onze adviseur zal de installateur op locatie informeren over te nemen stappen om tot een installatie te komen welke voldoet aan de huidige wet- en regelgeving. Hierdoor voorkomt u achteraf hoge kosten wanneer er na oplevering blijkt, dat de installatie niet aan de wettelijke normen voldoet.

Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM