Hygiëne & Controle

Watermonsters nemen

Watermonsters nemen bij prioritaire installaties is een halfjaarlijkse wettelijke verplichting. Een goede drinkwaterkwaliteit is immers cruciaal voor de gezondheid van de gebruikers van het pand. Tevens heeft u als eigenaar van een collectieve installatie de verplichting om de drinkwaterkwaliteit gelijk te houden aan de kwaliteit die door het drinkwaterbedrijf wordt geleverd. Dit kunt u toetsen door jaarlijks watermonsters af te nemen (legionella of drinkwaterkwaliteit). 

 

Watermonsters nemen

SchoonH2O werkt samen met diverse NEN-EN-ISO 11731 gecertificeerde laboratoria die voor ons watermonsters nemen. Na de monstername op locatie wordt deze in het laboratorium op kweek gezet. Bij een verdacht monster vindt er serotypering plaats om te bepalen welk type legionella er in het watermonster aanwezig is. Het analyserapport wordt digitaal aan u verstuurd. Op basis van de uitslag van het watermonster ontvangt u tezamen met de rapportage een passend advies van uw BRL6010 adviseur om eventuele overschrijdingen in uw installatie aan te pakken.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Wilt u watermonsters nemen uit uw waterinstallatie? Wacht dan niet langer en maak direct een afspraak. We houden van aanpakken, efficiënt en inzichtelijk werken: dat ziet u terug in onze proactieve en heldere aanpak! We helpen u graag.

202401 SchoonH2O 0894 2 kopie
Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM