Begeleiding & Beheersplan

Leegstandbeheer

Heeft u een leegstaand complex in uw beheer? Heeft u dan wel eens stilgestaan bij de eventuele gevolgen van bacteriegroei in de drinkwaterinstallaties en koeltorens? Wanneer u waterinstallaties voor een langere tijd niet gebruikt, kunnen er schadelijke bacteriën, ook wel legionella genoemd, ontstaan in de leidingen. U kunt dit voorkomen met de legionellapreventie van SchoonH2O. Wij ontzorgen u graag van de nodige (voorzorgs)maatregelen voor uw leegstandbeheer.

 

Waarom legionellapreventie?

Het is van belang te allen tijde rekening te houden met legionellapreventie. Met name in de zomerperiode neemt de kans op het ontstaan van legionella toe waardoor uw waterinstallaties vervuild kunnen worden. Deze vervuiling kan de conditie van de installatie (enorm) snel verslechteren. Wist u dat legionella zelfs kan leiden tot een waardevermindering van het complex? Daarnaast kan legionella ook een groot gevaar vormen voor de gezondheid van toekomstige gebruikers van het pand. 
 

Legionella behandeling bij leegstandbeheer

SchoonH2O kan u helpen bij het voorkomen en verwijderen van legionella door de installatie voor u op eventuele risico's te inventariseren en/of te bemonsteren op legionella/drinkwaterkwaliteit. Tevens kunnen wij voor u het gehele complex in beheer nemen (wekelijks spoelen) of de installatie voor u volledig aftappen. Zodra de installatie weer in gebruik wordt genomen, zullen wij deze gebruiksklaar maken door middel van reiniging en monstername.

 

Wilt u meer informatie over de legionellapreventie bij leegstandbeheer? Maak dan vrijblijvend een afspraak met ons om de mogelijkheden te bespreken en een legionellabeheersplan op te maken.

leegstandbeheer legionella
Img blue footer

Nog niet helder?

Maak een afspraak!

© SchoonH2O

Privacyverklaring
KvK: 85605719
Rekeningnr.: NL19 RABO 0189809701
Ontwerp & realistie: MM